Tố tụng tại tòa

ĐẦU TƯ

HÔN NHÂN - GIA ĐÌNH

Quyền thay đổi họ và tên

Quyền thay đổi họ và tên

Quyền thay đổi họ và tên được quy định tại Điều 27 – Bộ luật dân sự năm 2015, theo đó: Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền c... Read more

Hỏi đáp

 

Văn phòng luật sư Khang Chính
Địa chỉ: 7 Yên Bái, Phường 4, Thành phố Vũng Tàu. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Số điện thoại: 0643.573663