Tuesday , October 22 2019
Home / ĐẤT ĐAI - NHÀ Ở / Các trường hợp thu hồi đất

Các trường hợp thu hồi đất

Thu hồi đất là việc nhà nước ra quyết định hành chính để thu lại quyền sử dụng đất hoặc thu lại phần đất đã giao vì mục đích quốc phòng, an ninh;  Thu hồi đất để phát triển kinh tế –  xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; Thu hồi đất do chấm dứt sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện và do có nguy cơ đe dọa tính mạng con người và Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai. Trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai được quy định cụ thể như sau:

Trong quá trình sử dụng sử dụng đất, nếu người sử dụng có các hành vi vi phạm Pháp luật đất đai làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng nguồn đất thì sẽ bị thu hồi đất

Những trường hợp bị thu hồi đất do vi phạm pháp luật tiêu biểu:

 • Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm.
 • Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất.
 • Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền.
 • Đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của Pháp luật mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho.
 • Đất được Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm.
 • Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Pháp luật mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm.
 • Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành.
 • Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục. Đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục. Đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục.
 • Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng đồng thời sau thời gian gia hạn (24 tháng) mà đất vẫn chưa được đưa vào sử dụng.

 Bên cạnh đó một số trường hợp đất bị thu hồi theo Luật đất đai để phục vụ an ninh quốc phòng  bao gồm:

 • Làm nơi đóng quân, trụ sở làm việc.
 • Xây dựng căn cứ quân sự; xây dựng công trình phòng thủ quốc gia, trận địa và công trình đặc biệt về quốc phòng, an ninh.
 • Xây dựng ga, cảng quân sự.
 • Xây dựng công trình công nghiệp, khoa học và công nghệ, văn hóa, thể thao phục vụ trực tiếp cho quốc phòng, an ninh.
 • Xây dựng kho tàng của lực lượng vũ trang nhân dân.
 • Làm trường bắn, thao trường, bãi thử vũ khí, bãi hủy vũ khí.
 • Xây dựng cơ sở đào tạo, trung tâm huấn luyện, bệnh viện, nhà an dưỡng của lực lượng vũ trang nhân dân.
 • Xây dựng nhà công vụ của lực lượng vũ trang nhân dân.
 • Xây dựng cơ sở giam giữ, cơ sở giáo dục do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý.
 • Thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội
 • v.v.v.

thu-hoi-dat

LIÊN H VĂN PHÒNG LUT SƯ KHANG CHÍNH

Địa chỉ: 07 Yên Bái, phường 4, Thành phố Vũng Tàu.

Điện thoại: 064 3573 663

Hotline: 0989103568

Email: doanhpq@vanphongluatsukhangchinh.com

Bài viết liên quan

chi-phi-hop-ly-cua-doanh-nghiep

Chi phí hợp lý của doanh nghiệp

        Chi phí hợp lý của doanh nghiệp được quy định theo …