Tuesday , October 22 2019
Home / ĐẦU TƯ / Chuyển nhượng dự án đầu tư tại Bà Rịa Vũng Tàu

Chuyển nhượng dự án đầu tư tại Bà Rịa Vũng Tàu

Chuyển nhượng dự án đầu tư.

– Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Tầng trệt, Khu B3 Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, số 198 đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì viết Phiếu hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

chuyển nhượng dự án đầu tư

Bước 3. Quá trình xem xét, thẩm định hồ sơ:

– Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho Nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung.

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, lập báo cáo thẩm tra trình Ủy ban nhân dân Tỉnh và Ủy ban nhân dân Tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư cấp mới (đối với trường hợp chưa có Giấy chứng nhận đầu tư) hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.

– Trường hợp việc chuyển nhượng không được chấp thuận, Sở Kế hoạch và Đầu tưgửi thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do.

Bước 4. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Tầng trệt, Khu B3 Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, số 198 đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

+ Cán bộ trả kết quả kiểm tra Phiếu hẹn và giao trả kết quả cho người nhận.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

– Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

– Thành phần hồ sơ:

+ Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu);

+ Hợp đồng chuyển nhượng dự án;

+ Văn bản về tư cách pháp lý của bên nhận chuyển nhượng;

+ Báo cáo tình hình hoạt động triển khai dự án.

Các giấy tờ, tài liệu của nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự để được công nhận và sử dụng tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.

– Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

– Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

– Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức và cá nhân.

– Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+ Cơ quan phối hợp: các Bộ, Sở, Ngành có liên quan.

– Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đầu tư.

– Lệ phí: Không.

– Tên mẫu đơn tờ khai:

          Bản đăng ký/đề  nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu tại Phụ lục I-4,I-5I-6 của Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

– Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC:

+ Bảo đảm các yêu cầu theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan.

+ Bảo đảm về tỷ lệ và điều kiện phù hợp với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

+ Chuyển nhượng dự án gắn liền với quyền sử dụng đất phải phù hợp với quy định của pháp luật đất đai và pháp luật có liên quan.

– Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật Đầu tư ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ ngày 01/7/2006;

+ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ ngày 01/7/2006;

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

+ Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam;

+ Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

+ Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 19/4/2007 của Ủy ban Nhân dân  tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục triển khai dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

 

 

 

 

Bài viết liên quan

tu-van-dau-tu-nuoc-ngoai

Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài tại Vũng Tàu.

Để tìm hiểu các thông tin về pháp luật, chính sách đầu tư nước ngoài …