Tuesday , October 22 2019
Home / ĐẤT ĐAI – NHÀ Ở

ĐẤT ĐAI – NHÀ Ở

Tư vấn thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà; thủ tục chuyển nhượng, mua bán nhà đất; giải quyết tranh chấp nhà đất

Các trường hợp thu hồi đất

thu-hoi-dat

Thu hồi đất là việc nhà nước ra quyết định hành chính để thu lại quyền sử dụng đất hoặc thu lại phần đất đã giao vì mục đích quốc phòng, an ninh;  Thu hồi đất để phát triển kinh tế –  xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; Thu hồi đất do chấm dứt sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện và do có nguy cơ đe dọa tính mạng con người và Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai. Trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai được …

Đọc thêm

Luật kinh doanh bất động sản 2014

kinh-doanh-bat-dong-san

Ngày 25/11/2014, Quốc hội đã thông qua Luật kinh doanh bất động sản 2014, trong đó có nhiều điểm mới như: – Tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải có vốn pháp định không thấp hơn 20 tỷ đồng, trước đây mức vốn này là 6 tỷ đồng. – Không bắt buộc thành lập doanh nghiệp nếu mua bán, cho thuê, thuê mua bất động sản có qui mô nhỏ, không thường xuyên; tuy nhiên phải kê khai nộp thuế theo qui định pháp luật. – Chủ đầu tư phải được tổ chức …

Đọc thêm

Thủ tục mua bán nhà đất

thu-tuc-mua-ban-nha-dat

Thủ tục mua bán nhà đất trong trường hợp mua bán, chuyển nhượng một phần nhà đất được quy định như sau: Điều kiện để chia tách thửa đất Tìm hiểu xem thửa đất có đủ điều kiện để chia tách 1 phần không. Điều kiện chia tách thửa: Có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu từ 3m trở lên. Có diện tích không nhỏ hơn 30m2 mỗi thửa (tức là nếu một thửa chia làm hai thì diện tích của thửa đất đem chia tách phải từ 60 m2 trở lên mới tách được thửa). Đất đã được …

Đọc thêm

Nhiệm vụ và nội dung đồ án quy hoạch xây dựng vùng

quy-hoach

Nhiệm vụ và nội dung đồ án quy hoạch xây dựng vùng được quy định tại Điều 23 Luật xây dựng 2014, như sau: Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng gồm: a) Xác định luận cứ, cơ sở hình thành phạm vi ranh giới vùng; b) Xác định mục tiêu phát triển vùng; c) Dự báo quy mô dân số vùng, nhu cầu về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội cho từng giai đoạn phát triển; d) Xác định yêu cầu về tổ chức không gian đối với hệ thống đô thị, khu vực nông thôn, vùng …

Đọc thêm

Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai

Thu-hoi-dat-do-vi-pham,-phap-luat-ve-dat-dai

Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai được quy định tại Điều 64 Luật đất đai – 2013, theo đó: Các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai bao gồm: a) Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm; b) Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất; c) Đất được giao, cho …

Đọc thêm