Tuesday , April 23 2019
Home / DOANH NGHIỆP / Dấu công ty được quy định như thế nào khi thành lập công ty

Dấu công ty được quy định như thế nào khi thành lập công ty

Theo điều 44 Luật doanh nghiệp năm 2014, dấu công ty được quy định như sau:

  1. Công ty có quyền quyết định về hình thức , số lượng và nội dung con dấu công ty. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau:
  •  Tên công ty.
  • Mã số công ty.
  1.  Trước khi sử dụng, công ty có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
  2. Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ mẫu dấu thực hiện theo quy định của điều lệ công ty.
  3. Con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng con dấu.
  4. 5. Chính phủ quy định chi tiết điều 44 Luật doanh nghiệp năm 2014

dau-cong-ty

 

LIÊN H VĂN PHÒNG LUT SƯ KHANG CHÍNH

Địa chỉ: 07 Yên Bái, phường 4, Thành phố Vũng Tàu.

Điện thoại: 064 3573 663

Hotline: 0989103568

Email: doanhpq@vanphongluatsukhangchinh.com

ban-do

 

Bài viết liên quan

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ĐỂ KHỞI NGHIỆP (phần 3)

Thành lập doanh nghiệp theo hình thức công ty hợp danh: chủ thể nào nên …