Tuesday , October 22 2019
Home / ĐẦU TƯ / Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài tại Vũng Tàu.

Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài tại Vũng Tàu.

Để tìm hiểu các thông tin về pháp luật, chính sách đầu tư nước ngoài tại Vũng Tàu thì việc các nhà đầu tư nước ngoài tìm kiếm và sử dụng dịch vụ pháp lý “ tư vấn đầu tư nước ngoài” của các Luật sư tại Vũng Tàu là cần thiết.

Văn phòng Luật sư Khang Chính tại Vũng Tàu cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài cho nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Vũng Tàu với những nội dung công việc như sau:

I. Văn phòng Luật sư Khang Chính cung cấp các thông tin tổng quan về pháp luật và môi trường đầu tư tại Vũng Tàu cho nhà đầu tư:

Khi quyết định đầu tư vào Vũng Tàu, các nhà đầu tư nước ngoài không thể không tìm hiểu về pháp luật, thị trường, nguồn nhân lực, văn hóa, tập quán người dân tại nơi đầu tư. Vì vậy chúng tôi sẽ tìm hiểu và cung cấp cho các nhà đầu tư nước ngoài các thông tin tổng quan khi đầu tư tại Vũng Tàu như sau:

  • Cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư nước ngoài về môi trường kinh doanh, thị trường lao động việc làm, tập quán, thói quen, đặc tính con người tại Vũng Tàu.
  • Tư vấn và cung cấp các văn bản pháp luật về đầu tư cho các nhà đầu tư nước ngoài;
  • Tư vấn cho các nhà đầu tư nước ngoài các chính sách ưu đãi đầu tư theo Luật đầu tư khi quyết định đầu tư tại Vũng Tàu.
  • Tư vấn, hỗ trợ cho các nhà đầu tư nước ngoài trong việc việc tìm kiếm địa điểm đầu tư trong và ngoài các khu công nghiệp tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
  • Tư vấn cho các nhà đầu tư nước ngoài để lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp với Luật đầu tư của Việt Nam và lộ trình cam kết WTO;

II. Văn phòng Luật sư Khang Chính làm thủ tục đề nghị cấp Chứng nhận đầu tư và Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

Sau khi nắm bắt các thông tin tổng quan về pháp luật và môi trường đầu tư tại Vũng Tàu, trường hợp các nhà đầu tư nước ngoài quyết định đầu tư cùng với việc thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài tại Vũng Tàu để thực hiện dự án đầu tư thì Văn phòng luật sư Khang Chính sẽ thực hiện các công việc cho các nhà đầu tư nước ngoài như sau:

2.1. Đề nghị cấp chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài:

Để thực hiện công việc này Văn phòng Luật sư Khang Chính nhận ủy quyền của khách hàng thực hiện các công việc sau:

– Soạn thảo toàn bộ các tài liệu liên quan đến việc đề nghị cấp chứng nhận đầu tư theo đúng biểu mẫu quy định của Luật đầu tư 2014 và Luật doanh nghiệp 2014;

– Rà soát, chuẩn bị hồ sơ pháp lý hợp lệ, đầy đủ nộp cơ quan có thẩm quyền để đề nghị cấp chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài tại Vũng Tàu

– Thực hiện việc nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng nhận đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền

– Theo dõi, thúc đẩy quá trình thực hiện công việc; nhận kết quả Giấy chứng nhận đầu tư

2.2. Đề nghị cấp chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho nhà đầu tư nước ngoài:

Liên quan đến việc này, Văn phòng Luật sư Khang Chính thực hiện các công việc sau:

– Soạn thảo toàn bộ các tài liệu liên quan đến việc đề nghị thành lập doanh nghiệp để thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài tại Vũng Tàu theo đúng biểu mẫu quy định của Luật đầu tư 2014 và Luật doanh nghiệp 2014

– Rà soát, chuẩn bị hồ sơ pháp lý hợp lệ, đầy đủ nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh

– Theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ, thúc đẩy quá trình thực hiện công việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho nhà đầu tư nước ngoài

– Thay mặt nhà đầu tư nước ngoài nhận kết quả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

– Đại diện cho Công ty làm con dấu, thông báo mẫu con dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh tại Vũng Tàu;

– Đại diện cho Công ty làm thủ tục khai báo thuế ban đầu đối với doanh nghiệp mới được thành lập,

– Làm thủ tục đăng ký mua hóa đơn tài chính cho doanh nghiệp mới thành lập;

III. Văn phòng Luật sư Khang Chính tư vấn và làm thủ tục cho nhà đầu tư trong trường hợp lựa chọn hình thức đầu tư góp vốn hoặc mua vốn góp công ty trong nước.

3.1. Đối với trường hợp góp vốn:

– Tư vấn, làm thủ tục đăng ký góp vốn tại các Công ty đang hoạt động tại Vũng Tàu cho nhà đầu tư nước ngoài.

– Tư vấn, làm thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp mới có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khi nhà đầu tư nước ngoài đồng ý góp vốn với các tổ chức/ cá nhân trong nước để thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Vũng Tàu.

– Soạn thảo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp tại cơ quan đăng ký kinh doanh;

– Theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ, thúc đẩy quá trình thực hiện công việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho nhà đầu tư nước ngoài

– Thay mặt nhà đầu tư nước ngoài nhận kết quả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

– Đại diện cho Công ty làm con dấu, thông báo mẫu con dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh tại Vũng Tàu;

– Đại diện cho Công ty làm thủ tục khai báo thuế ban đầu đối với doanh nghiệp mới được thành lập,

– Làm thủ tục đăng ký mua hóa đơn tài chính cho doanh nghiệp mới thành lập;

3.2. Đối với trường hợp mua phần vốn góp:

– Tư vấn, làm thủ tục đăng ký mua phần vốn góp tại các Công ty đang hoạt động tại Vũng Tàu cho nhà đầu tư nước ngoài.

– Tư vấn thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp;

– Soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng vốn góp và các tài liệu liên quan;

– Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh, nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh;

– Theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ, thúc đẩy quá trình thực hiện công việc;

– Thay mặt nhà đầu tư nước ngoài nhận kết quả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 

Nếu bạn cần chúng tôi hỗ trợ bạn về những vấn đề liên quan đến đầu tư nước ngoài tại Vũng Tàu, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi trực tiếp qua số điện thoại 0989 103568 hoặc qua email: doanhpq@vanphongluatsukhangchinh.com

tu-van-dau-tu-nuoc-ngoai

Bài viết liên quan

dich-vu-tu-van-dau-tu-nuoc-ngoai

Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại Vũng Tàu

Ngoài việc đầu tư thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hoặc góp vốn, …