Tuesday , October 22 2019
Home / ĐẤT ĐAI - NHÀ Ở / Luật kinh doanh bất động sản 2014

Luật kinh doanh bất động sản 2014

Ngày 25/11/2014, Quốc hội đã thông qua Luật kinh doanh bất động sản 2014, trong đó có nhiều điểm mới như:

– Tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải có vốn pháp định không thấp hơn 20 tỷ đồng, trước đây mức vốn này là 6 tỷ đồng.

– Không bắt buộc thành lập doanh nghiệp nếu mua bán, cho thuê, thuê mua bất động sản có qui mô nhỏ, không thường xuyên; tuy nhiên phải kê khai nộp thuế theo qui định pháp luật.

– Chủ đầu tư phải được tổ chức tín dụng có đủ năng lực (theo danh sách công bố của NHNN) bảo lãnh trước khi bán, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai.

– Yêu cầu rõ về việc dự án kinh doanh bất động sản phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, nông thôn đã được phê duyệt.
Luật sẽ đã có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.

DOWLOAD LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 2014

kinh-doanh-bat-dong-san

 

 

 

 

 

Luat-kinh-doanh-bat-dong-san-2014

LIÊN H VĂN PHÒNG LUT SƯ KHANG CHÍNH

Địa chỉ: 07 Yên Bái, phường 4, Thành phố Vũng Tàu. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Việt Nam.

Điện thoại: 064 3573 663

Hotline: 0989103568

Email: doanhpq@vanphongluatsukhangchinh.com

ban-do

Bài viết liên quan

thu-hoi-dat

Các trường hợp thu hồi đất

Thu hồi đất là việc nhà nước ra quyết định hành chính để thu lại …