Tuesday , October 22 2019
Home / HÔN NHÂN - GIA ĐÌNH / Quy định quan hệ tài sản giữa vợ chồng

Quy định quan hệ tài sản giữa vợ chồng

Theo quy định của pháp luật, quan hệ tài sản giữa vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân có thể có tài sản chung và tài sản riêng như sau:

  1. Tài sản riêng:

Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế; được tặng riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia cho vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng ( Điều 43 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014).

2. Tài sản chung:

Theo Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014) quy định:

  • Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ phần tài sản được chia, hoa lợi, hoa tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.
  • Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.
  • Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghãi vụ chung của vợ chồng.
  • Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.
  • Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng, đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó là tài sản chung.quan-he-tai-san-giua-vo-chong

 

 

 

 

 

 

LIÊN H VĂN PHÒNG LUT SƯ KHANG CHÍNH

Địa chỉ: 07 Yên Bái, phường 4, Thành phố Vũng Tàu.

Điện thoại: 064 3573 663

Hotline: 0989103568

Email: doanhpq@vanphongluatsukhangchinh.com

ban-do

Bài viết liên quan

Can-cu-xac-lap-dai-dien-giua-vo-hoac-chong-khi-ly-hon

Căn cứ xác lập đại diện giữa vợ và chồng khi ly hôn

Điều 24 – Luật hôn nhân và gia đình năm 2014/QH 13 quy định  Căn cứ …