Tuesday , October 22 2019
Home / DOANH NGHIỆP / THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ĐỂ KHỞI NGHIỆP (phần 2)

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ĐỂ KHỞI NGHIỆP (phần 2)

Lựa chọn hình thức nào để thành lập doanh nghiệp: Công ty TNHH hay Công ty cổ phần?

Tiếp nối chuyên mục thành lập doanh nghiệp để khởi nghiệp, ở bài viết này, VPLS Khang Chính xin phân tích hai hình thức doanh nghiệp có nhiều nét tương đồng là Công ty TNHH hai thành viên trở lên (Công ty TNHH) và Công ty cổ phần (Công ty CP) nhằm giúp các start-up là một nhóm gồm nhiều thành viên lựa chọn được hình thức thành lập doanh nghiệp phù hợp với định hướng khởi nghiệp của mình.

thành lập doanh nghiệp

I.               So sánh hình thức Công ty TNHH và Công ty CP

Tiêu chí

Công ty TNHH

Công ty CP

Thành viên

Cá nhân hoặc tổ chức

Số lượng thành viên góp vốn 2-50 thành viên Tối thiểu 3 cổ đông và không hạn chế số lượng tối đa
Phạm vi trách nhiệm

Chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp.

Tư cách pháp nhân

Có tư cách pháp nhân.

Cấu trúc vốn Các thành viên góp vốn theo khả năng của mình, tỷ lệ góp vốn có thể không bằng nhau. Vốn điều lệ được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần.
Chuyển nhượng phần vốn góp Chỉ được chuyển nhượng theo quy định trong 03 trường hợp (nhằm đảm bảo tính “đóng”):

– Mua lại phần vốn góp;

– Chuyển nhượng phần vốn góp;

– Xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt.

 

Có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần trừ 02 trường hợp phải chuyển nhượng theo quy định của pháp luật:

– Cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần trong 03 năm đầu;

– Điều lệ quy định hạn chế về chuyển nhượng.

Hình thức huy động vốn -Tăng vốn góp thành viên

-Thêm thành viên góp vốn

-Phát hành trái phiếu

-Tăng vốn góp cổ đông

-Phát hành cổ phiếu

-Phát hành trái phiếu

 

Người đại diện theo pháp luật

Có thể có 01 hoặc nhiều;

Cơ cấu tổ chức Đơn giản hơn, bao gồm:

– Hội đồng thành viên;

– Chủ tịch hội đồng thành viên;

– Giám đốc hoặc tổng giám đốc;

Công ty TNHH trên 11 thành viên phải có Ban kiểm soát.

 

Phức tạp hơn, bao gồm:

– Đại hội đồng cổ đông;

– Hội đồng quản trị;

– Giám đốc hoặc tổng giám đốc;

– Công ty cổ phần có trên 11 cổ đông phải có Ban kiểm soát gồm từ 3 đến 5 thành viên.

II.            Ưu và nhược điểm của 2 loại hình Công ty TNHH và Công ty CP

Công ty TNHH Công ty CP
Ưu điểm – Các thành viên chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp nên ít gây rủi ro cho người góp vốn;
– Số lượng thành viên không nhiều và các thành viên thường quen biết, tin tưởng nhau nên việc quản lý, điều hành công ty không quá phức tạp;
– Chế độ chuyển nhượng phần vốn góp được điều chỉnh chặt chẽ nên dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên công ty;– Thích hợp với mô hình công ty gia đình.
– Các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp;

– Năng lực hoạt động rất rộng, trong hầu hết các lịch vực, ngành nghề;

– Cơ cấu vốn linh hoạt tạo điều kiện để nhiều người cùng góp vốn vào công ty;

– Chuyển nhượng cổ phần dễ dàng, thu hút được nhiều nhà đầu tư;

– Khả năng huy động vốn rất cao thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng;

 

Nhược điểm – Do chế độ trách nhiệm hữu hạn nên uy tín của công ty trước đối tác phần nào bị ảnh hưởng;
– Chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật;
– Việc huy động vốn bị hạn chế do không được quyền phát hành cổ phần.
– Việc quản lý và điều hành phức tạp do số lượng các cổ đông lớn nên dễ có sự phân hoá thành các nhóm cổ đông đối lập nhau về lợi ích;

– Chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật, đặc biệt về chế độ tài chính, kế toán.

– Cơ chế tự do chuyển nhượng cổ phần dẫn đến có nguy cơ công ty bị chủ thể khác thôn tính.

III.          Hồ sơ thành lập doanh nghiệp của 02 loại hình doanh nghiệp trên

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp của hai loại hình doanh nghiệp này tương tự nhau, bao gồm:

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
  • Điều lệ công ty;
  • Danh sách thành viên (với Công ty TNHH) hoặc danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (với Công ty CP);
  • Bản sao các giấy tờ sau:

+ Giấy chứng thực cá nhân hợp pháp của các thành viên/cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài;

+ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác với thành viên/cổ đông là tổ chức; giấy chứng thực cá nhân hợp pháp của người đại diện theo ủy quyền của thành viên/cổ đông là tổ chức;

Đối với thành viên/cổ đông là tổ chức nước ngoài, bản sao phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Trên đây là những phân tích của VPLS Khang Chính nhằm hỗ trợ start-up lựa chọn một trong hai hình thức Công ty TNHH hoặc Công ty CP khi thành lập doanh nghiệp.

VPLS Khang Chính cung cấp trọn gói các dịch vụ thành lập doanh nghiệp nhanh chóng, hiệu quả.

Vui lòng liên hệ VPLS Khang Chính để được tư vấn và biết thêm chi tiết thông tin.

Vũ Bích Thảo

Bài viết liên quan

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ĐỂ KHỞI NGHIỆP (phần 3)

Thành lập doanh nghiệp theo hình thức công ty hợp danh: chủ thể nào nên …

Leave a Reply

Your email address will not be published.