Tuesday , October 22 2019
Home / Tư vấn thành lập doanh nghiệp nhanh chóng và hiệu quả.

Tư vấn thành lập doanh nghiệp nhanh chóng và hiệu quả.

Đến với Văn phòng luật sư Khang Chính khách hàng sẽ được tư vấn các vấn đề liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp nhanh chóng hiệu quả như sau:

 1. Tư vấn lựa chọn loại hình Công ty phù hợp.

–  Tư vấn lựa chọn loại hình hoạt động của Công ty cho phù hợp với khả năng tài chính, mục đích kinh doanh, phòng ngừa rủi ro tài chính…

–  Các loại hình thành lập doanh nghiệp gồm: Công ty cổ phần, Công ty Trách nhiệm hữu hạn, Công ty hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân, Hộ kinh doanh…

 1.  Tư vấn các vấn đề cần quan tâm đối với thành lập doanh nghiệp
 • Tư vấn việc lựa chọn tên doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh,
 • Tư vấn cho doanh nghiệp việc đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu, tên miền và phương án nhận diện thương hiệu phù hợp với tên của doanh nghiệp;
 • Tư vấn về vốn điều lệ, vốn pháp định, tỷ lệ vốn góp, phương thức góp vốn;
 • Tư vấn cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động và điều hành của công ty;
 • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông trong Công ty; người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Tư vấn các nội dung khác có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

     3. Tư vấn chuẩn bị hồ sơ thành lập doanh nghiệp:

 • Tư vấn khái quát về thủ tục thành lập doanh nghiệp.
 • Tư vấn/ soạn thảo nội dung của Bản điều lệ Công ty.
 • Tư vấn/ Soạn thảo toàn bộ các tài liệu liên quan thành lập doanh nghiệp.
 • Hoàn thiện hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp.
 • thanh-lap-doanh-nghiep

     4. Đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp:

 • Đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa giải quyết hồ sơ đã nộp;
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 • Tiến hành thủ tục nộp hồ sơ đăng ký mẫu con dấu;
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu Công ty;
 • Hoàn thành thủ tục thành lập doanh nghiệp

5. Hỗ trợ pháp lý sau khi hoàn thành thủ tục thành lập doanh nghiệp:

 • Tư vấn về việc in, đăng ký Hóa đơn GTGT
 • Tư vấn hỗ trợ đăng ký kê khai thuế qua mạng
 • Hướng dẫn các thủ tục trước khi doanh nghiệp hoạt động
 • Soạn thảo các Quy trình/ Quy chế/ Quy định/ Nội quy lao động….để phục vụ việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.
 • Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp theo yêu cầu.
 • Hỗ trợ tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp.

 

VĂN PHÒNG LUT SƯ KHANG CHÍN

Địa chỉ: 07 Yên Bái, phường 4, Thành phố Vũng Tàu.

Điện thoại: 064 3573 663

Hotline: 0989103568

Email: doanhpq@vanphongluatsukhangchinh.com

ban-do